PENTATON

Stimuleringsfonds voor folk en traditionele muziek van Europa

Palatca, RoemeniŽ

Reincarnatus, Nederland

Di Fidl Kapelye, Nederland

Stichting Pentaton wil een stimulans zijn voor iedereen die de "wereldmuziek uit Europa" wil bevorderen.

Luister naar De Wandelende Tak op 13 januari (Concertzender, 20 uur)
Wees erbij op
22 april 2007 (themadag Sibiu en transsylvaniŽ)
Beslis mee op
6 oktober 2007 (studiedag over Europese volksmuziek)

Nadere informatie binnenkort op deze pagina

HOOFDDOELSTELLING:
Meer volksmuziek op de radio, op de podia, op het internet, in de CD-winkels, op school en op de muziekschool.

Dit zijn onze belangrijkste 10 speerpunten voor Nederland en BelgiŽ:

  1. Meer concerten door traditionele en vernieuwende folk- en volksmuziekgroepen uit Europa
  2. Meer aandacht voor folk en traditionele muziek op radio, TV, internet en in de kranten en bladen
  3. Een Europese web-radio, die 24 uur per dag folk en volksmuziek uitzendt
  4. Het uitgeven van nieuwe boeken, CD's en DVD's met traditionele muziek van Europa
  5. Het bouwen van een Wegwijzer in de Europese volksmuziek: op CD-rom en op internet
  6. Meer mogelijkheden voor scholing van volksmuzikanten
  7. Meer volksmuziek en volkscultuur in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs
  8. Volksmuziekarchieven ontsluiten en toegankelijk maken via internet
  9. Meer veldwerk: het in kaart brengen van de volksmuziek van bijv. GaliciŽ, SardiniŽ, OekraÔne
  10. Compositie-opdrachten om te komen tot vernieuwing en cross-overs in de volksmuziek

Stichting Pentaton werd in 2006 opgericht door Gerthe Lamers, AndrŠs Krahl, Maartje Hengel en Crispijn Oomes.
Het Comitť van Aanbeveling bestaat uit James van Lidth de Jeude (Burgemeester van Deventer), Hein te Riele (VVV Deventer), Rob Boonzaajer Flaes (etnomusicoloog), Walter Slosse (radiomaker), Maaike Meijer (hoogleraar cultuur en migratie), GusztŠv BalŠzs (volkenkundige), Wim Bosmans (volksmuziekdeskundige MIM).
De Raad van Advies bestaat uit Maarten Rovers (programmeur Rasa), Hans Turin, Annelies Turin (beiden verzamelaars wereldmuziek), Greet Wuyts volksamuziekdeskundige MIM), Michiel Koperdraat (deskundige Griekse-muziek), Ad van der Kreeft (cultureel organisator) en  Simon Dermijn (subsidoloog).


Sutaras, Litauen

UITGANGSPUNTEN

1. Stichting Pentaton zet zich in voor het behoud van de traditionele volksmuziek uit Europa. Wat er nog leeft willen wij graag in de schijnwerpers zetten en stimuleren. Wat er niet meer leeft, willen wij in kaart brengen, beschrijven, bestuderen en waar mogelijk laten horen aan de hand van oude opnames of aan de hand van nieuwe uitvoeringen en bewerkingen. Ook willen wij nieuwe ontwikkelingen en bewerkingen in de volksmuziek stimuleren, zoals nieuwe composities geworteld in de traditie.

2. Pentaton wil bevorderen dat bepaalde traditionele muziekstijlen en muziekinstrumenten worden opgenomen op de UNESCO-lijst van immateriŽle wereld-erfgoederen: de midwinterhoorn uit Twente evengoed als de slag-gardon uit TranssylvaniŽ. De meerstemmige zang van SardiniŽ evenals de werkliederen uit GaliciŽ.

3. Traditionele volksmuziek vervulde een rol in gesloten agrarische gemeenschappen. We kunnen onze ogen niet sluiten voor het feit dat deze dorpsgemeenschappen aan het verdwijnen of veranderen zijn. Er zal dus gezocht moeten worden naar nieuwe functies voor de volksmuziek.  De volksmuziek zal een nieuwe plaats moeten veroveren in het wereldwijde aanbod van luistermuziek, amusementsmuziek, dansmuziek en tradities.

4. Levende volksmuziek is mede verdwenen door de opkomst van de (commerciŽle) radio en TV. "Bijna iedereen is uit de lucht gehaald" zegt Alan Lomax in een interview. Hij stelt dat de radiostations de macht hebben en dat  "het volk de mond is gesnoerd". Lomax: "De cultuur van de armen is ook cultuur en heeft evenveel rechten als de cultuur van de rijken." http://www.lomaxthesonghunter.nl/  Uiteraard willen wij meer volksmuziek op de radio (en niet alleen muziek van rijken, maar ook van de armen). Het zou mooi zijn als internet de redding kon brengen.


Csavas Village Band, RoemeniŽ

DOE JE MEE?

Pentaton is voortgekomen uit Stichting Internationale Volksmuziek Bťla Bartůk, Stichting Netwerk Hongaarse Volksmuziek, Stichting Etnic (Bulgaarse volksmuziek) en World Music Agency De Speelman. Wij willen graag samenwerken met muziekinstituten en universiteiten uit geheel Europa. Pentaton zal een Europese stichting worden.

Pentaton pleit voor een intensieve samenwerking tussen wetenschappers en uitvoerende musici. Wetenschappers doen doorgaans bronnenonderzoek en veldwerk in opdracht van een universiteit of cultureel instituut. Volksmuzikanten die onderzoek doen, doen dit vaak op eigen initiatief en hebben dikwijls geen betalende opdrachtgever. Ze zitten boordevol motivatie, maar missen vaak de middelen.

Wie doet er mee? Pentaton zoekt samenwerking met radiomakers, tijdschriften, podia, websites, onderzoeksinstituten, musici, onderwijsinstituten en andere organisaties die een steentje willen bijdragen voor het behoud van de volksmuzieken van Europa. Interesse? Stuur een mailtje naar pentaton5@hotmail.com

 


Phonix, Denemarken

VOORBEELDEN
VAN PROJECTEN

Goede doelen genoeg. Maar eerst zullen we aan fondswerving moeten doen. Pentaton is op zoek naar financiering van o.a. de volgende projecten. Sommige projecten worden door Pentaton zelf ter hand genomen of geÔnitieerd, maar de meeste projecten worden door anderen uitgevoerd. Welke sponsor voelt sympathie voor ťťn van de volgende projecten?

WB00882_.GIF (263 bytes)    De viering van Sibiu als Culturele Hoofdstad van Europa in 2007, met speciale aandacht voor films en live-muziek uit TranssylvaniŽ, om te beginnen op zondag 22 april a.s. te Deventer  (Oude Maria Kerk).
WB00882_.GIF (263 bytes)  Jaarlijkse studiedag over de traditionele volksmuziek van Europa, voor muzikanten, muziekliefhebbers, musicologen, sponsors, media, onderwijsmensen, voor het eerst op zaterdag 6 oktober 2007 te Deventer.
WB00882_.GIF (263 bytes)    Een dagelijks bijgewerkte website met alle actuele informatie over volksmuziek, CD's, concertagenda's, workshops, festivals etc.
WB00882_.GIF (263 bytes)   Inventarisatie van literatuur en onderzoek over Europese volksmuziek. Dit overzichtelijk maken op internet.
WB00882_.GIF (263 bytes)   Stimuleren van meer volksmuziek op radio, TV en webcast.
WB00882_.GIF (263 bytes)   Bouwen aan een becommentarieerde discografie van Europese volksmuziek, op internet te vinden.
WB00882_.GIF (263 bytes)   Ontwikkelen van een interactieve cd-rom over volksmuziek
WB00882_.GIF (263 bytes)   Cursus leren luisteren naar volksmuziek, op verschillende plaatsen in Nederland en BelgiŽ
WB00882_.GIF (263 bytes)   Het veldwerkmateriaal van verzamelaars catalogiseren en beschrijven
WB00882_.GIF (263 bytes)   Participatie in de organisatie van een jaarlijks roma-festival in Edirne, Turkije
WB00882_.GIF (263 bytes)   Nominatie dorpsorkest Palatca voor de immateriele werelderfgoederenlijst van de UNESCO
WB00882_.GIF (263 bytes)   Concerrtcyclus Deventer Internationaal
WB00882_.GIF (263 bytes)   Een jaarlijks festival van de volksmuziek, telkens in een ander Europees land

Suggesties voor sponsoring? Mail uw ideeŽn naar pentaton5@hotmail.com

 


Taberna Mylaensis, ItaliŽ

FINANCIERING

Moeten we het onderzoek naar en het behoud van traditionele muziek overlaten aan de markt? Welnu, dat is de afgelopen eeuw te lang gebeurd. Daardoor is de volksmuziek in de meeste landen bijna van de aardbodem verdwenen. Daarom is een stimuleringsfonds hard nodig, voordat het te laat is. Wij verzamelen middelen om daarmee projecten te kunnen mee-financieren. Men kan meedoen via aandeelhouderschap, participaties, sponsoring, giften en donaties. Met het aantrekken van individuele beleggers en sponsors hopen wij aan te tonen dat Pentaton stoelt op een breed draagvlak. Wilt u een voorstel voor sponsormogelijkheden of participatie, mail naar pentaton5@hotmail.com

 


Nadara, RoemeniŽ

ORGANISATIE

BESTUUR

Crispijn Oomes, voorzitter
Gerthe Lamers, secretaris
AndrŠs Krahl, penningmeester
Maartje van Hengel, lid

COMIT… VAN AANBEVELING

Rob Boonzaaijer Flaes, volksmuziekonderzoeker
Walter Slosse, radiomaker
Wim Bosmans, conservator Muziekinstrumentenmuseum Brussel
GusztŠv BalŠzs, volkenkundige, gespecialiseerd in de volkscultuur van de roma
Hein te Riele, directeur VVV Deventer
James Lith de Jeude, burgemeester van Deventer
Maaike Meijer, hoogleraar literatuurwetenschappen in Maastricht

ADVIESRAAD

Hans Turin, verzamelaar van volksmuziek uit de Balkan
Maarten Rovers, programmeur Rasa
Cees Aarnink, folkclub Deventer
Simon Dermijn, subsidioloog
Annelies Turin, volksmuziekverzamelaar
Michiel Koperdraat, specialist in Griekse volksmuziek

 


Zabava, Rusland

Pentaton is op zoek naar sympathisanten en sponsors, maar ook naar mensen met nieuwe ideeŽn.
Tevens vrijwilligers gevraagd.

 Stichting Pentaton
Hoornikgaarde 28, 7414 VK Deventer
Tel. +31-(0)570.600.166

website: www.wereldmuziek.nl
e-mail: pentaton5@hotmail.com 


voor boekingen van live volksmuziek:
World Music Agency De Speelman

 

 Deventer, 03.12.06