Stichting internationale volksmuziek Béla Bartók

Béla Bartók, bekend onderzoeker van volksmuziek & componist

 

Wat is Stichting Béla Bartók?

In 1991 bundelden enkele enthousiaste volksmuzikanten in Nederland hun krachten en richtten de Stichting Béla Bartók op. Hun eerste en belangrijkste doelstelling was: herwaardering en promotie van wereldmuziek en volksmuziek, om te beginnen de Europese volksmuziek, mede gericht op het begeleiden van volksdans. De aanleiding was eenvoudig: wie zich verdiept in de traditionele muziek van Europa, valt van de ene verbazing in de andere. Eeuwenoude muzikale volkskunst blijkt niet alleen wonderschoon te zijn, maar in heel veel regio's van Europa nog (of weer) springlevend. Wat kun je het beste doen met traditioneel muzikaeel erfgoed dat er zijn mag? Dit: levend houden en waar nodig nieuw leven inblazen.

We praten over Middelnederlandse klaag- en liefdesliederen, Vlaamse, Galicische en Bretonse bourrée's, Zuid-Zweedse meiboomdansen, Hardanger violen, de Uillean Pipes uit Ierland, de jiddische klarinet, draailier-muziek uit Bretagne, doedelzakmuziek uit Macedonië, de Miroloi uit Epirus, de Flamenco uit Andalusë, de Csárdás uit Hongarije en de Hajnali uit Transsylvanië. Al deze dansen, muziekstijlen en muziekinstrumenten waren eeuwen lang de voertuigen van individuele en gemeenschappelijke gevoelsuitingen. Zij gaven vorm aan rouw en blijdschap, huwelijk en afscheid, geboorte en dood. En dat vermogen hebben ze nog steeds.

Volksmuziek is net zo goed nationaal erfgoed als mooie gebouwen, verdient een ere-plaats op de conservatoria en muziekscholen en dient met evenveel ernst en respect behandeld te worden als klassieke muziek, jazz, tango en popmuziek. Daarvoor pleit Stichting Béla Bartók. Onze middelen zijn:

1. Informatie

Wij geven uit: artikelen, bladmuziek, informatie, CD's en video-opnamen en wij lenen boeken, cassettes,

CD's DVD's uit. Ook geven wij onregelmatig een Nieuwsbrief uit met concertagenda. Wij onderhouden een homepage op internet met allerlei informatie, vele links en  een permanent actuele Concertagenda Wereldmuziek: www.wereldmuziek.nl.

2. Organisatie

Wij organiseren toernees met buitenlandse volksmuzikanten, concerten, workshops en festivals. In Zutphen organiseren wij het Odeon Podium voor Wereldmuziek (iedere vierde zondag van de maand). In Deventer organiseren wij 5x per jaar het minifestival "Deventer Internationaal, muziek van nieuwkomers". Thans bereiden wij een groot jaarlijks terugkerend wereldmuziekfestival voor in Bussloo, binnen de Stedendriehoek Zutphen-Apeldoorn-Deventer.

3. Onderzoek

Wij stimuleren, bevorderen en verrichten etnomusicologisch onderzoek, verzamelen video- en audio-opnamen van traditionele zangers en muzikanten, evenzogoed in de oude Benedenstad van Nijmegen, als in de afgelegen bergstreken van Albanië en Bulgarije. Als de middelen toereikend zijn, zullen we de resultaten publiceren.

4. Onderwijs

Wij bevorderen en verzorgen het onderwijs in volksmuziek op verschillende niveaus: beginners, gevorderden en vergevorderden. d.m.v. workshops, masterclasses en cursussen.

5. Productie

Ofschoon volksmuziek thuishoort in een sociale context (bruiloften en andere maatschappelijke gebeurtenissen), verdient zij regelmatig de volle aandacht op een concertpodium. Om dit te bereiken worden concerten georganiseerd, de juiste uitvoerende kunstenaars worden gecontracteerd. CD's, MC's en bladmuziek worden uitgegeven. In zutphen is een CD-reeks uitgegeven met deen bloemlzing van 8 jaren wereldmuziekconcerten. Ook stimuleren wij de totstandkoming van documentiare films en TV-programma's die de traditionele muziek in de schijnwerpers zet.

6. Promotie

Wanneer buitenlandse volksmuzikanten in ons land optreden zal SBB de nodige aandacht aan de publiciteit besteden. (DM, nieuwsbrieven, mails, de media, Internet).

7. Vrijwilligers

Al onze doelstellingen kunnen alleen maar gerealiseerd worden dankzij de belangeloze inzet van vrijwilligers op vele terreinen: hand- en spandiensten, post verzenden, adressenbeheer, redactie van onze Nieuwsbrief, organiseren van evenementen, begeleiden van toernees, kaartverkoop, boekhouding, subsidies aanvragen. Wat kunt U bijdragen? Mail ons: info@wereldmuziek.nl of bel ons: 06-54326656.

8. Wie zal dat betalen?

Dat is nou precies de vraag. Als de doelstellingen van de stichting u aanspreken, help ons dan zoeken naar beurzen, subsidies en sponsors of word donateur van de Stichting Béla Bartók. U krijgt dan onregelmatig onze Nieuwsbrief met invitaties voor mooie concerten.

9. Donateur worden

U kunt ons werk steunen door  jaarlijks een bedrag van tenminste 12 Euro te storten op ons gironummer 0461911 t.n.v. Stichting Bela Bartok te Zutphen. Voor dat bedrag ontvangt u onregelmatig onze nieuwsbrief, alsmede korting op onze concerten in Odeon Podium voor Wereldmuziek te Zutphen. Uiteraard kunt u ons gedenken in de vorm van en legaat. Neem daarvoor contact op met ons: 06-54326656.

10. Fondsen en subsidies

Iedereen die ons op het spoor kan brengen van een subsidiepotje of een fonds, bericht ons s.v.p. Info@wereldmuziek.nl

11. Sponsoring

Wij bieden aantrekkelijke mogelijkheden voor sponsors. Bijvoorbeeld: u kunt een muziekgroep sponsoren, een concert, u kunt ons helpen de zaal te verfraaien, een uitgave helpen het licht te doen zien, een minibusje afstaan, adverteren in ons programmablad en/of onze nieuwsbrief, etc. Vraag informatie over de mogelijkheden.

12. Legaat

Als u bezig bent uw testament op te stellen en u bent bereid een deel van uw vermogen ter beschikking te stellen van een goed doel, denk dan aan het behoud van de traditionele volksculturen van Europa. Uw geld zal zorgvuldig besteed worden, in overleg met andere culturele en wetenschappelijke organisaties die zich op ons terrein bewegen. U kunt dit onderwerp discreet en vrijblijvend met ons bespreken.

Wij danken u voor uw steun.

Het bestuur van Stichting Béla Bartók

Knoevenoordstraat 71, 6971 LH Brummen. tel. 06-54326656

Imre Lohmann, voorzitter
Crispijn Oomes, secretaris

e-mail


WERELDMUZIEKPLEIN

ODEON PODIUM WERELDMUZIEK ZUTPHEN

NETWERK HONGAARSE VOLKSMUZIEK

DE SPEELMAN, makelaar in wereldmuziek

 

terug